• Începând cu 1.09.2014 Liceului Silvic Gurghiu i-au fost arondate următoarele unități de învățământ de pe raza comunei Gurghiu: Școala Gimnazială Gurghiu, Școala Gimnazială Glăjărie, Școala Primară Cașva, Școala Primară Orșova, Școala Primară Larga, Grădinița Adrian, Grădinița Cașva, Grădinița Gurghiu, Grădinița Orșova, Grădinița Larga, Grădinița Glăjărie.

     ​În anul şcolar 2019-2020 Liceul Silvic Gurghiu are următoarele efective de elevi:

     • 185 – la învățământul preșcolar;
     • 258 – la învățământul primar;
     • 182 – la învățământul gimnazial;
     • 179 – la învățământul liceal;
     • 10 – la învățământul profesional;
     • 53 – la învățământul postliceal.
    • Misiunea noastră

    • Liceul Silvic Gurghiu asigură o educație de calitate în acord cu nevoile comunității și oferă șanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, independentă și capabilă să se integreze activ în societate.Liceul Tehnologic Gurghiu asigură o educație de calitate în acord cu nevoile comunității și oferă șanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, independentă și capabilă să se integreze activ în societate.  
     Viziunea școlii
     Liceul Silvic Gurghiu urmăreşte să devină o şcoală deschisă pentru toţi elevii, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă şi convieţuirea armonioasă a acestora, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, autonom dar şi partener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor.